ssl-מה זה תעודת

SSL-מה זה בעצם תעודת

(Secure Sockets Layer)קודם כל זה קיצור ל

הוא פרוטוקול להגנת המידע בתקשורת אינטרנטית. הוא מספק צפיפות והצפנה לתקשורת בין מחשבים באמצעות רשת אינטרנט.

מאובטחת באמצעות יצירת חיבור מאובטח בין השרת (השולח) והלקוח (המקבל). הפרוטוקול מספק אמינות, שלמות ופרטיות למידע שנשלח בין המחשבים.

כשמחשב ניגש לאתר אינטרנט מאובטח שמשתמש ב-SSL, פעולות צפיפות והצפנה מתרחשות ברקע. תהליך מערכתי מתרחש בין השרת והלקוח, המורכב משני שלבים עיקריים: יצירת חיבור מאובטח

כשמחשב ניגש לאתר אינטרנט מאובטח שמשתמש ב אס אס אל, פעולות צפיפות והצפנה מתרחשות ברקע. תהליך מערכתי מתרחש בין השרת והלקוח, המורכב משני שלבים עיקריים: יצירת חיבור מאובטח ושליחת דאטה מוצפן

בשלב הידשייק , השרת והלקוח משלבים ביניהם מפתחות לצורך הצפנת התקשורת. הלקוח שולח בקשה לשרת והשרת משיב עם אישור של תעודת זהות דיגיטלית, המאשרת את הזהות של השרת. לאחר מכן, הלקוח והשרת מתקשרים כדי להגדיר את הפרמטרים המשותפים להצפנה, כולל המפתחות הסימטריים להצפנת הדאטה העתידה להיות שלחה

לאחר מכן, מתבצעת שליחת דאטה מוצפן בין השרת והלקוח, כך שרק מכולם שיש ברשותם את המפתח הסימטרי יכולים לפענח את התוכן. זה מבטיח שמידע התקשורת נשאר סודי ומאובטח

משמש במגוון רחב של יישומים באינטרנט, כולל חנויות מקוונות, בניית אתרים, תשלומים

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

צור קשר

א-ה 09:00 -17:30

צור קשר ואנונחזור בהקדם